Green Turtles - chris johnson

Green sea turtle with Papilloma tumor

© 2003 Chris Johnson

Chelonia mydasPapillomaReptileSea Turtlecheloniagreen sea turtleheadshotturtlevirus